BEYMED Olağan Genel Kurulu

Beykoz Üniversitesi Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurulu 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 11:00’de Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda; yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde 12 Mayıs 2019 saat 11:00’de Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Gündem

  1. Açılış
  2. Divan Heyetinin Oluşturulması
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması
  4. Faaliyet Raporu Okunması ve İbrası
  5. Gelir – Gider Hesaplarının Okunması ve İbrası
  6. Seçim
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış

Tüm üyelerimiz davetlidir.