Hakkımızda

Bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, farklılık yaratacak nitelikte iş gücünü yetiştirme ve geliştirmeyi, böylelikle; istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamayı kendine misyon edinen Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, nitelikli eleman dendiğinde lojistik sektörünün aranan adresi olmayı hedeflemektedir.

İlk mezunlarını kısa bir süre önce veren Üniversitemizin mezunları arasındaki dayanışmayı ve iletişimi artırmak, mezunlarımızın profesyonel iş hayatında girişimci ve çalışan olarak yer almasına yardımcı olacak çalışmalar yapmak, mezunlarının iş hayatındaki durumlarını izlemek, öğrencilerinin staj yeri bulmalarını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmak ve mezunlar ile öğrenimlerini sürdüren Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencileri arasında işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla 21.05.2010 tarihinde Beykoz Üniversitesi Mezunlar Derneği (BEYMED) kurulmuştur.

Yüksekokulumuzun başarılarının sürdürülebilir kılınması için tüm öğrencilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sevgi, saygı ve dayanışma ilkelerinin temelini oluşturduğu; çağdaş, Atatürkçü düşünme demokratik, şeffaf, paylaşımcı ve sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışını benimseyen Beykoz Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak, mezunlar arasındaki dayanışmayı ve iletişimi artırmak ve bu iletişimin yaratacağı sinerji ve gücü ülkemize ve tüm Beykoz Üniversitesi ailesine faydalı olacak şekilde değerlendirmek en önemli görevlerimizdendir.