Misyon

Sevgi, saygı ve dayanışma ilkelerinin temelini oluşturduğu; çağdaş, Atatürkçü düşünme demokratik, şeffaf, paylaşımcı ve sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışını benimseyen Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği olarak, mezunlar arasındaki dayanışmayı ve iletişimi artırmak ve bu iletişimin yaratacağı sinerji ve gücü ülkemize ve tüm Beykoz Üniversitesi ailesine faydalı olacak şekilde değerlendirmek en önemli görevlerimizdendir.