BEYMED Genel Kurulu Gerçekleşti

BEYMED Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.05.2017 tarihinde, saat 12:00 Beykoz Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine; Erkan Erdal ÖZMEN, Birsen USTA, Uğur KARAKAYA, Gülçin KAYA ve İsmet ÖZMEN seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine; Aziz BAŞ, Mehmet ERDOĞAN, Serkan YALÇIN, Erkan ÖZYURT, Enes ÖZMEN seçildi.

Divan oluşumuna geçildi. M. Murat ŞENTÜRK Divan Başkanlığı’na önerildi ve kabul edildi. Divan Kâtipliği’ne Doç. Dr. Baki AKSU ve Muhammed ENGİN önerildi ve kabul edildi. Dernek organlarının seçimiyle Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oylamayla belirlendi.