BEYMED Genel Kurul İlanı

BEYMED Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.05.2017 tarihinde, saat 12:00 Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Çubuklu Beykoz İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir sonraki hafta aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Başkanlığı Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  4. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
  5. Tüzük Değişikliği
  6. Dernek Organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış